İpTV

İPTV və ya internet protokolu üzərindən televiziya – İP protokolu üzərindən rəqəmsal televiziya yayımında yeni nəsil texnologiyasıdır

Rəqəmsal TV

Rəqəmsal televiziya – DVB-T dilimizə Yerüstü (Terrestrial) Rəqəmli (Digital) Video (Video) Yayım (Broadcasting) kimi tərcümə olunur.